Home > 💊 Produkter > Modvigil 200 mg
Modvigil 200 mg

Modafinil

 1. Alertness

 2. Focus

 3. Energy

 4. Cognition

 5. Motivation

 • Stimulerar vakenheten i hjärnan
 • Främjar mental skärpa och bearbetning
 • Förbättrar fokus, motivation och energi
Read More
 • Price from


  1,49 €
  på 3-5 dagar >

 • Coupons


  Rabatt -23% om du betalar
  med krypto

 • Dosage


  Mellan
  50-200 mg per dag

  • Onset 2 h

  • Peak 5 h

  • Drop 3 h

Köp Modvigil online i Sverige till bästa pris

En av de mest kända grupperna av kognitivförstärkande läkemedel är afinil-gruppen.

Denna grupp innehåller flera olika varianter av modafinil, armodafinil och afinil.

Det billigaste alternativet i den här gruppen är Modvigil, som i sig är ett lågprisalternativ av modafinil. Det tros ha en mildare effekt jämfört med andra i sin klass, vilket ger flera fördelar för dem som vill använda modafinil för att öka sin produktivitet.

Här diskuterar vi Modvigil, hur det används, hur det ska doseras och hur det jämförs med andra alternativ i samma klass.

Vi börjar från början.

Vad är Modvigil?

Modvigil är ett lågprisalternativ av modafinil. Det föreskrivs av läkare för ADD/ADHD, narkolepsi eller till skiftarbetare för att hantera sömnstörningar.

Det är också populärt utanför dessa föreskrivna kretsar såsom studenter, kreativa yrkesverksamma och företagare för dess förmåga att öka fokus och produktivitet. Många hänvisar av detta skäl till detta läkemedel som en “pluggdrog”.

Flera olika företag tillverkar modafinil.

Det kända varumärket för detta läkemedel, Provigil®, tillverkas av det amerikanska företaget Cephalon Inc.

Modvigil är ett lågprisvarumärke av modafinil och tillverkas av det indiska läkmedelsföretaget HAB Pharma. Det är i huvudsak samma kemikalie som märkesprodukten men till ett mycket lägre pris.

Det finns få skillnader vad gäller kvalitet och teststandarder mellan lågprisläkemedel och märkesläkemedel. Den största skillnaden är dock priset.

Varumärkes-modafinil (Provigil®) kan kosta 50 gånger så mycket som lågprisalternativ som Modvigil eller Modalert.

Det är likadant i andra branscher, såsom kläder. En varumärkesskjorta tillverkad av ett företag kan vara många gånger dyrare än en annars praktiskt taget identisk skjorta tillverkad av ett annat företag.

Du betalar i huvudsak för företagets rykte.

modvigil

Var man kan köpa Modvigil

På grund av Modvigils rättsliga status kan den inte köpas i butiker baserade utanför Europa, USA, Kanada eller Australien.

Modvigil kan emellertid köpas från onlineleverantörer som säljer lågprisalternativ av modafinil och armodafinil baserade i länder som Indien som inte klassificerar läkemedlet som receptbelagd medicin.

Vi rekommenderar våra kunder som bor i USA, Storbritannen, Australien och Nya Zeeland att köpa Modvigil från ModafinilXL ; om du bor i Kanada från BuyModa ; och från DinoSupplies om du bor inom EU.

Modvigil och lågpris-modafinil

När ett nytt läkemedel framställs säkerställer företaget som utvecklade det ett patent. Detta patent hindrar andra företag från att tillverka läkemedlet under en viss period (vanligtvis 20 år).

När patentet löper ut har andra företag möjlighet att göra sina egna lågprisalternativ av läkemedlet.

När det gäller modafinil och armodafinil har företag som HAB Pharma och Sun Pharma blivit bättre på att producera sina egna varianter, det är där vi får Modvigil och Modalert.

Vad är skillnaden mellan Modvigil och andra varianter av modafinil?

Även om både Modvigil och Modalert innehåller samma aktiva substans, är styrkan och tillsatserna olika beroende på vem som tillverkar läkemedlet.

HAB Pharma tillverkar både Modvigil och ett lågprisalternativ av armodafinil som kallas Waklert. Detta företag är ett ISO-certifierat entreprenadföretag men även tillverkare av flera andra lågprisläkemedel.

Sun Pharmaceuticals är deras främsta konkurrens på marknaden. De tillverkar Modalert och Artvigil (ett lågprisalternativ av armodafinil). Sun Pharmaceuticals är ett mycket större internationellt läkemedelsföretag som främst bedriver verksamhet i USA och Indien.

Både Modvigil och Modalert innehåller 200 mg av den aktiva ingrediensen. Men Modvigil anses vara den svagare av de två.

Det är inte illa, eftersom vissa människor tycker att 200 mg Provigil eller Modalert är för stimulerande och föredrar de mer subtila effekterna av Modvigil.

Detta gör det också mer lämpligt för långvarig användning än Modalert.

Modvigil är billigare än Modalert, vilket gör det mer tillgängligt för människor med begränsad ekonomi.

Modvigil vs. andra pluggdroger

Andra läkemedel delar samma klassificering och användning. Läkemedel som Adderall, Ritalin, och Dexedrine används alla för att behandla ADD/ADHD och narkolepsi. Dessa läkemedel används också utanför de föreskrivna användningsområden för att förbättra fokus och koncentration.

Ritalin klassificeras kemiskt som metylfenidat, medan Adderall och Dexedrine klassificeras som amfetaminer. Dessa kemikalier skiljer sig mycket från afinil-klassen av föreningar trots att de har liknande fördelar.

Vissa av dessa läkemedel, som Ritalin och Adderall, är mycket mer stimulerande än modafinil.

De kan orsaka anmärkningsvärda nedgångar i energinivåer senare på dagen när läkemedlet avklingar. Dessa läkemedel tenderar också att ge biverkningar som hör ihop med överstimulering. Detta kan inkludera ångest, sömnlöshet, aptitlöshet, tandgnissling och paranoia. De är också mer beroendeframkallande.

Modafinil är mycket mindre stimulerande för hjärnan, och användare brukar känna en gradvis övergång tillbaka till det normala när modafinil klingar av. Det är också mindre vanligt att känna av biverkningar av modafinil.

Jämfört med andra läkemedel i denna klass har modafinil visat sig ha betydligt färre biverkningar. En ny studie visade på färre fall med biverkningar bland deltagare i en behandlingsgrupp som tagit modafinil jämfört med en grupp som tagit amfetamin (Adderall) vid behandling av bipolär sjukdom [7].

piller

Rättslig status på Modvigil

Modafinil anses vara en klass IV-kontrollerad substans i USA och Australien. Till denna klass definieras ämnen som ger medicinska fördelar, men med potential för missbruk. För att köpa dessa läkemedel krävs ett recept utskrivet av läkare.

Du kan dock köpa modafinil ganska enkelt online.

Andra länder, som Kanada, Finland och Sverige, har andra sätt att klassificera läkemedel men samma restriktioner för modafinil som USA och Australien.

Vissa delar av världen förbjuder direkt modafinil.

Sydafrika, Japan och Kina har uttryckligen kriminaliserat användningen av modafinil. Innehav kan bestraffas med fänglesestraff av varierande längd och böter. Du kan inte köpa modafinil från merparten av onlineleverantörer i dessa länder.

Fördelarna med Modvigil

Modvigil är en kognitiv stimulant. Jämfört med andra stimulanter anses Modvigil vara mycket mer subtil.

Modafinil arbetar via “orexinsystemet” i hjärnan och ökar dopamin och relaterade neurotransmittorer som noradrenalin.

Orexinsystemet spelar en avgörande roll i att reglera våra sömn- och vakenhetscykler och dopamin, som är involverat i känslor, fokus och belöningscentret ansvarar för att kontrollera vår motivation och våra rutiner och vanor.

Modvigil hjälper användare att behålla fokus i längre perioder när de avslutar arbete eller studier. Det får oss att kräva färre pauser i koncentrationen så att vi kan åstadkomma något snabbare och med mer precision. Det tvingar in oss i ett flow, som många svär är det bästa sättet att utföra ett jobb på.

Det gör att Modvigil är utmärkt för att lösa skrivkramp, avsluta uppgifter snabbare, preppa inför ett test eller utföra tråkigt eller enformigt arbete.

Mental snabbhet

Fördelarna med Modvigil inkluderar

 • Förbättrar fokus och koncentration
 • Ökar den kreativa tankeprocessen
 • Minskar behovet av att ta pauser från arbets- eller studieuppgifter
 • Eliminerar mental trötthet i flera timmar
 • Tvingar in hjärnan i ett flow

Hur Modvigil fungerar

Modafinil har flera olika effekter på hjärnan som samarbetar för att ge de vakenhetsfrämjande och kognitiva förbättringarna.

Modvigil höjer dopamin- [1], histamin- [2], norepinefrin- [3], och orexin-[4] nivåerna i hjärnan.

Alla dessa har en del i processen gällande vakenhet, motivation och koncentration [1].

Modvigil och dopamin

{%ALT_TEXT%}

En av dopaminets huvudroller är dess inblandning i belöningscentret i hjärnan, vilket ger oss en nöjesrush när vi gör något som gynnar vår kropp.

Anledningen till att vi har detta system är att bygga positiva vanor som får oss att vilja utföra en uppgift igen. Detta inträffar vid aktiviteter som att äta, träna eller ha sex.

Vi förlitar oss också på dopamin för motivation och koncentration. En del i hjärnan, känd som accumbenskärnan (nucleus accumbens), driver denna process, och är notoriskt hög på dopamin.

Människor som lider av koncentrationssvårigheter som ADHD har visat sig ha lägre koncentrationer av dopamin än genomsnittet [5]. Det betyder att de regelbundet måste stimulera hjärnan för att trigga belöningscentret, vilket gör det särskilt svårt att koncentrera sig på eller utföra endast en uppgift i taget.

Modafinil och andra läkemedel som Adderall och Ritalin, vilka hämmar återupptaget av dopamin, används för att öka dopaminkoncentrationerna i hjärnan så att belöningscentret kan fungera mer effektivt.

Detta gör det lättare för människor som lider av koncentrationssvårigheter (ADD) att koncentrera sig.

Hos friska individer höjer det dopaminet utöver normala nivåer, vilket ger en kraftig koncentrationsökning under flera timmar medan läkemedlet verkar. När det klingar av återgår hjärnan snabbt till normala dopaminnivåer.

Modvigil och histamin

{%ALT_TEXT%}

Vad tänker du på när du hör ordet histamin?

De flesta människor tänkter direkt på allergier när de tänker på histamin.

Detta beror på att många sträcker sig efter antihistaminläkemedlen när de börjar uppleva klassiska symtom på allergier som rinnande näsa eller nysningar.

Det finns dock många andra användningsområden för histamin i människokroppen.

I hjärnan frigörs histamin från nervceller anslutna till hjärnans kontrollcenter (hypotalamus). Det används för att kontrollera stimuleringen i hjärnan som en del i vår dygnsrytm.

Studier har visat att ökningar av histaminfrisättning i hjärnan resulterar i stimulering och förändringar i sömn- och vakenhetscykeln [6].

Modvigil och orexin

{%ALT_TEXT%}

Orexin är en peptid i hjärnan som är involverad i regleringen av sömn- och vakenhetscykeln, aptit och neurostimulering [7].

Personer som lider av narkolepsi har ofta ett dysfunktionellt orexinsystem. Narkolepsi är en sömnstörning där de drabbade plötsligt går från att vara vakna till djup sömn.

Modvigil och andra varianter av modafinil har visat sig öka orexinaktiveringen i hjärnan [4]. Detta är troligtvis mekanismen bakom de flesta av de vakenhetsfrämjande fördelarna med modafinil.

De negativa effekterna av Modvigil

Inte alla effekter av Modvigil eller liknande produkter är gynnsamma. Att förstå biverkningarna är viktigt när man beslutar sig för när och hur man ska ta modafinil.

Modvigil (och andra varianter av modafinil) är så effektiva på att boosta vårt fokus och vår koncentration att det i vissa fall kan motarbeta oss.

Ibland kan vi glömma andra när vi fokuserar så intensivt på en viss uppgift. Det kan minska vårt intresse för sociala interaktioner, få oss att glömma att äta eller dricka och leda till att andra saker vi måste göra förblir ogjorda.

 • Negativa effekter

   

  • Obehag i magen (vanligast)
  • Utslag (sällsynt men kan vara svåra)
  • Huvudvärk
  • Illamående
  • Ångest
  • Sömnlöshet
  • Yrsel

Hur mycket kostar Modvigil?

HAB Pharmaceuticals, tillverkaren av Modvigil, är känt för sina lägre läkemedelskostnader.

De flesta leverantörer av Modvigil erbjuder olika kvantiteter av läkemedlet, vilket kan ändra kostnaden för tabletterna.

DinoSupplies erbjuder kvantiteter på 20, 30, 50, 100, 200, 300, och 500 tabletter per beställning.

Priset varierar från 1,49 € till 2,49 € beroende på vilken kvantitet som beställts och vilken betalningsmetod som valts.

Detta jämfört med Modalert, som varierar från 1,49 € till 2,59 € USD per tablett.

Provigil® å andra sidan, det kända varumärket av modafinil, kostar så mycket som 40 € per tablett.

Om du handlar Modvigil från ModafinilXL, använd vår kupongkod: ENJOYMXL10 och spara 10 % på din order!

Historien om Modvigil

Modafinil är en benshydryl sulfinylförening besläktad med adrafinil och armodafinil.

Adrafinil upptäcktes först 1974 av ett franskt företag vid namn Laboratoire Lafon.

Det stora amerikanska läkemedelsföretaget Cephalon Inc köpte senare Lafon Laboratories tillsammans med de exklusiva rättigheterna att tillverka adrafinil.

Forskare fick senare veta att adrafinil metaboliserades av levern för att producera en inaktiv metabolit känd som modafinilsyra och den aktiva metaboliten modafinil.

De fokuserade sedan på den aktiva metaboliten och producerade den ursprungliga versionen som fortfarande säljs idag under namnet Provigil®.

Cephalon Inc var innehavare av patentet för denna substansen från 1990 till 2010. När patentet löpt ut började många andra företag tillverka sina egna lågprisalterantiv av läkemedlet.

HAB Pharma lanserade kort därefter Modvigil, som har blivit ett av de mest populära lågprisalternativen hittills.

Naturligtvis producerar andra företag också sina egna lågprisalternativ, som exempelvis Teva Pharmaceuticals, Shire Pharmaceuticals, Sun Pharmaceuticals, Mylan, Barr och Ranbaxy.

cephalon

Andra lågprisalternativ av modafinil inkluderar:

 • Alertec
 • Alertex
 • Carim
 • Mentix
 • Modapro
 • Modasomil
 • Modiodal
 • Provake
 • Resotyl
 • Stavigile
 • Vigia
 • Vigicer
 • Vigil
 • Zalux

Hur doserar man Modvigil?

Varje Modvigil-tablett innehåller 200 mg modafinil.

Tabletterna har en praktisk skåra i mitten som gör det möjligt för användare att bryta pillret i två halvor för att på så sätt få en 100 mg dos om så önskas.

Standarddosen är en hel tablett per dag. Detta kan tas dagligen, eller en vid enstaka tillfällen när man ska ta sig igenom särskilt krävande uppgifter. Mindre eller mer känsliga individer föredrar ofta dosen på 100 mg.

Det tar cirka 30 minuter för Modvigil att börja verka när det absorberas genom tunntarmen och passerar blod-hjärnbarriären. Därefter peakar det runt 2–3 timmarsmarkeringen och avtar sedan gradvis från den punkten.

Efter cirka 14 timmar har det mesta av läkemedlet rensats ur systemet genom njurarna.

Detta kan variera beroende på personens storlek, leverns och njurarnas hälsa och vilka livsmedel som konsumeras tillsammans med Modvigil.

Slutsats

Modvigil är ett bra alternativ till andra stimulerande kognitivförstärkare eftersom det har färre biverkningar och tenderar att vara mindre stimulerande.

Det är bra för dem som vill öka sin produktivitet när de försöker korvstoppa inför en tentamen, avsluta en tröttsam eller tråkig uppgift eller ta sig igenom kreativa perioder.

Jämfört med andra former av modafinil är Modvigil utmärkt för dig som letar efter något effektivt men mer subtilt.

Det är billigare än andra former och kan inte orsaka överstimulering.

Vi rekommenderar Modvigil för daglig användning, eller till dem som letar efter en mild (men mycket effektiv) kognitiv stimulant för att avsluta det tuffa projektet, plugga inför den stora tentan eller avsluta tråkiga och mentalt påfrestande uppdrag.

References
 1. Volkow, N. D., Fowler, J. S., Logan, J., Alexoff, D., Zhu, W., Telang, F., … & Hubbard, B. (2009). Effects of modafinil on dopamine and dopamine transporters in the male human brain: clinical implications. Jama, 301(11), 1148-1154.
 2. Ishizuka, T., Sakamoto, Y., Sakurai, T., & Yamatodani, A. (2003). Modafinil increases histamine release in the anterior hypothalamus of rats. Neuroscience letters, 339(2), 143-146.
 3. Madras, B. K., Xie, Z., Lin, Z., Jassen, A., Panas, H., Lynch, L., … & Miller, G. M. (2006). Modafinil occupies dopamine and norepinephrine transporters in vivo and modulates the transporters and trace amine activity in vitro. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 319(2), 561-569.
 4. Scammell, T. E., Estabrooke, I. V., McCarthy, M. T., Chemelli, R. M., Yanagisawa, M., Miller, M. S., & Saper, C. B. (2000). Hypothalamic arousal regions are activated during modafinil-induced wakefulness. Journal of Neuroscience, 20(22), 8620-8628.
 5. Li, D., Sham, P. C., Owen, M. J., & He, L. (2006). Meta-analysis shows significant association between dopamine system genes and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Human molecular genetics, 15(14), 2276-2284.
 6. Brown, R. E., Stevens, D. R., & Haas, H. L. (2001). The physiology of brain histamine. Progress in neurobiology, 63(6), 637-672.
 7. Nasr, S., Wendt, B., & Steiner, K. (2006). Absence of mood switch with and tolerance to modafinil: a replication study from a large private practice. Journal of affective disorders, 95(1), 111-114.
💊 Produkter

Läs våra modafinil-produktrecensioner

 •  
  Köp Modalert online i Sverige till bästa pris

  Modafinil erbjuder många liknande fördelar som Dexedrine, Adderall eller Ritalin, men med mycket färre biverkningar. Tack vare de höga priserna på Provigil väljer många att prova lågprisalterantiv av läkemedlet, som till exempel Modalert. Hur fungerar Modalert jämfört med Provigil? Vilken är dosen? Är det säkert?

  Read More
 •  
  Nybörjarens guide till var du kan köpa Artvigil online

  Artvigil är en kognitiv stimulant och produktivitetshöjare. Även om det liknar modafinil, finns det några viktiga skillnader mellan dessa föreningar. Här undersöker vi skillnaderna mellan Artvigil och andra i sin klass, vilka för- och nackdelar som finns och var du kan köpa Artvigil för eget bruk.

  Read More
 •  
  Köp Waklert online i Sverige till bästa pris

  Waklert är ett lågprisalternativ till det verkningsfulla, nootropiska läkemedlet armodafinil. Det går även under namn som Nuvigil, R-modafinil, och Artvigil. Det används som en kognitiv förstärkare och kognitiv stimulant. Här granskar vi för- och nackdelar med Waklert och var du kan köpa det till dig själv.

  Read More
 •  
  Köp Modvigil online i Sverige till bästa pris

  Modvigil är det billigaste lågprisalternativet av modafinil. Tål det att jämföras med varumärkesprodukter som Provigil för att öka kognitiv funktion, vakenhet och fokus? Vi undersöker Modvigil mer i detalj; varför det har blivit så populärt i den nootropa kretsen; och var du kan få tag på det för eget bruk.

  Read More